Čipování 

 

Mikročipy se stávají populárním, spolehlivým a efektivním způsobem permanentní identifikace našich zvířat. V dnešní době je čip malý (velikosti několika mm), jednoduše aplikovatelný pod kůži. 

Jakmile je ovšem aplikován, zbývají ještě 2 neméně důležité věci, které jsou nedílnou součástí mikročipového systému - čtečka čipů a fungující databáze. Bez nich by sebelépe očipované zvíře nemohlo být nikdy vráceno do rukou původního majitele. 

Mikročip

Uchovává si v paměti identifikační číslo a vysílá tuto informaci radiovými vlnami k příslušnému čtecímu zařízení. Většinou je toto identifikační číslo tvořeno 10 číslicemi, což dává k dispozici 275biliónů originálních kódů. Tím pádem je téměř nemožné, aby byl jeden identifikační kód použit vícekrát. Zvířata musí být označná mikročipy v celosvětově rozšířeném systému normy ISO 11784 a 11785, který vyžaduje legislativa Evropské unie a České republiky, který doporučují a jako jediný používají i chovatelské organizace FCI a FIFe.
Mikročip je tvořen silikonovým čipem a minianténou, které jsou uzavřeny v biokompatibilním skle.Tím je minimalizována možnost odmítnutí čipu organismem. Mikročipy se dodávají v injekčních stříkačkách. Aplikace probíhá jako podkožní injekce na levé straně krku. Celá procedura trvá několik vteřin a je zhruba stejně bolestivá jako vakcinace.

Čtecí zařízení

Slouží k dekódování informace obsažené v čipu, tj. k přečtení daného identifikačního čísla. Čtečka využívá elektromagnetické pole k aktivaci čipu, ten pak radiovými vlnami vyšle svou informaci. Radiové vlny jsou specifické pro každého výrobce mikročipů. Od roku 1996 musí každý výrobce čtecích zařízení zaručit, že jeho čtecí zařízení je schopno číst radiové vlny všech mikročipů. Čtečky mají registrovaní veterinární lékaři,  aby případné nalezené zvíře mohlo být identifikováno a vráceno zpět majiteli.

Mikročipová databáze

Pokud má zvíře mikročip a je k dispozici čtečka, může majitel prokázat vlastnictví daného zvířete. Každý mikročip, který je prodán,  je registrován veterinářem nebo útulkem, který jej aplikoval. Aplikaci mikročipu mohou provádět pouze registrovaní veterinární lékaři. Veterinář má v záznamu identifikační kód a přesné nacionále každého očipovaného zvířete. Je nezbytné nahlásit očipované zvíře do mikročipové databáze. Označena mikročipem by měla být všechna zvířata. I ta která běžně nechodí sama na procházky mohou jednoho dne utéct. V současné době existuje souběžně několik registrů (dle nejnovějších informací je zde sedm možných národních registrů a hovoří se o nutném sjednocení jejich dat - někteří majitelé se dokonce registrují v několika registrech souběžně). Komora veterinárních lékařů ČR uvádí národní registry jako např. Národní registr majitelů zvířat www.narodniregistr.cz, Centrální evicence zvířat a věcí ČR www.identifikace.cz, Český registr zájmových zvířat a majitelů Winvet s. r. o. na www.czpetnet.cz a BeckHome  www.backhome.cz. Vedení celoživotní registrace je zdarma, ale je nutné uhradit vstupní polatek, orientačně cca 150 - 250,- Kč. Hospodářská zvířata lze zaregistrovat např. v Registru zvířat  Eagri na www.eagri.cz.