ZKO Svítkov pořádá 8. 6. 2013 závody agility "O ZLATOU LAŤKU"

19/03/2013 09:48

 

 

ZKO 383 Svítkov pořádá v sobotu 8.6.2013

3. ročník neoficiálních závodů agility

„O ZLATOU LAŤKU“

www.zko.svitkov.cz

 

Místo:         

Najdete nás na kynologickém cvičišti v Pardubicích - Svítkově u vlakové zastávky,

autobusové spojení č. 8, 14 a 15.

Program:

7:45 – 8:15 prezence a veterinární přejímka

8:30 zahájení závodů

JUMPING 1: začátečníci S, M, L – pokročilí L, M, S

JUMPING 2: začátečníci L, M, S – pokročilí S, M, L

Hra

 

Kategorie:

začátečníci dvojice, které nemají vystavený výkonnostní průkaz, stáří psa minimálně 1 rok, zařazení podle velikosti psa

pokročilí – dvojice, které mají vystavený výkonnostní průkaz

 

Startovné:

250 Kč za prvního psa

150 Kč za druhého a dalšího psa

Přihlášky: e-mailem na adresu zlata.latka@gmail.com

Info telefon: 608 654 078

 

Platba:

bankovním převodem na číslo účtu 2600219494, kód banky 2010

variabilní symbol = tel. číslo uvedené na přihlášce

do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda + jméno psa

 

Uzávěrka: do 27.5.2013 – za platnou je přihláška považována po zaplacení

 

Občerstvení: zajištěno v areálu cvičiště

 

Podmínky:

1. platná povinná očkování (dle zákona)

2. každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 sb.v platném znění na ochranu zvířat

    proti týrání!!!

3. každý účastník plně odpovídá po dobu konání závodu za svého psa a za škody způsobené   

    psem

4. každý účastník je povinen dodržovat čistotu v areálu cvičiště

5. majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost nahlásit při prezenci pořadateli

6. pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem a ani za ztrátu či úhyn psa

 

Hodnocení:

3 místa v každém běhu v každé kategorii – diplomy

ceny za součty 2 běhů ve všech kategoriích, hra hodnocena zvlášť